Avantgrid: Joule de vivre

A festival/larp/expo inspired by Solarpunk where energy that is spent must be generated by participants and accounted for according to agreed upon principles.

Genom en lajvfestival utforskar vi en värld där elektronförflyttning är närmast helig. Elektronernas rörelse redovisas precis som vi bokför pengar idag. Villkoren för spelet och sagan byggs upp tillsammans med deltagarna. Obs! Du kan endast köpa din entrébiljett med elektroner.

What sort of feedback or help are you looking for?

Application is sent, and if it passes we need loads of engement!

Förväntat resultat

När energi "förbrukas" är det i själva verket elektroner som förflyttas mellan olika tillstånd. Bränsle blir till värme, elektricitet driver en telefon och kroppen som omvandlar föda i metabolism är exempel på förflyttning av elektroner och energikvanta. Vi föreslår en blandning av festival, immersiv teater, lajv och teknik-expo som utforskar frågan - hur hade samhället fungerat om vi handlat direkt med elektroner och haft lika stränga bokföringsregler för elektronens förflyttning och kapitalansamling som vi har för monetär valuta?

Vi utlyser en serie event och tanken är att locka en bred publik: hackers, makers, uppfinnare, lajvare, open-air dansentusiaster, festsugna, eko-aktivister, eko-futurister och vanliga människor vars intresse väcks. Det blir en festival helt olik alla andra, ett event du inte vill missa. Liveakter, dans, fest, rollspel, spännande teknik, spektakel. Haken – du kan inte köpa din entrébiljett för pengar. Biljetten köps med energi. Elektroner redo att använda i t.ex. ett batteri eller bränsle, eller genom att bidra med ett kraftverk som alstrar energi på plats.

Hur elektronerna ansamlats behöver bokföras. Att energifuska är att likställa med både ekonomisk brottslighet och hädelse. Att generera energi på sätt som ogillas kan vara olagligt eller belagt med punktskatter och restriktioner. Hur energin sedan används är också noga bokfört, vilket ger en tydlig spelmekanik under eventet.

Hur mycket energi som behövs beror på den samlade ambitionsnivån för hur mycket energi som ska förbrukas. En lägstanivå för en inträdesbiljett kan exempelvis vara att med träningscykel under sammanlagt åtta timmar generera de elektroner som räcker för inträde, men eftersom detta är både jobbigt och omständigt kommer en ekonomi att uppstå där uppfinnare, konstnärer och andra kluriga personer upptäcker och föreslår maskiner och kraftverk som på olika sätt kan generera elektricitet.

Målet är att skapa en intim relation mellan människan och energiförflyttning. För att uppnå det kommer vi bygga ett samhälle under några dagar som är spännande, vackert, innovativt och lekfullt. Det gör vi genom att etablera spelregler, mytologi och symbolik som fäster vikt vi elektronförflyttningen. Deltagarna möts i ett slags framtidens blandning av skördefest/Almedalen/festival för fest, förhandlingar, kunskapsutbyte och nya möten. Olika grupper reser samman, klaner, falanger, och enskilda hängivna såväl som nyfikna. Mötet sker i en värld parallell med vår egen. En slags karnevalaktig lek.

Innehåll, tema och ämne

Att värdesätta osynliga kvantiteter är välbekant för oss människor eftersom vi gör det varje dag i det monetära systemet. Det bör således vara möjligt för oss att knyta värde direkt till energi och komma överens om hur energi får lagras och förflyttas.

Vi inspireras av rörelsen “solarpunk”. Budskapet bakom solarpunk är att vi kan bygga en framtid som präglas av social och ekologisk hållbarhet och rättvisa utan att för den sakens skull förkasta teknik och innovation. Vi behöver bli medvetna och prioritera, men framtiden kan för den sakens skull fortfarande se ut som äventyrlig och optimistisk science-fiction. Solarpunk är en hoppfull estetik som tänker sig en vacker och högteknologisk framtid när teknik och natur är i samspel och teknisk DIY-kultur blandas med ekologisk och social medvetenhet. Exempel på bilder ur en solarpunkframtid är köpcentrum som omvandlats till vertikala odlingar, solcells-fönster, kläder som värmer och kyler dess bärare för att slippa värma och kyla hela byggnader, 3D-skrivare i varje hushåll som kan återvinna plast. Vi leder tankarna i den riktningen även om vi lämnar stort utrymme för deltagarnas tolkningar.

Solarpunk strävar efter ett mer rättvist samhällssystem samtidigt som man värdesätter frihet och mångfald högt. Ekvationen gör att det finns en inbyggd förhandling. Vi låter den förhandlingen vara en del av spelet och engagerar deltagarna inför eventet i förhandling om hur olika energityper (energi i bränsle, mat, lagrade elektroner i batterier, elektroner förflyttade med kraftverk) ska värderas mot varandra. Vi öppnar också för att andra värden ska spela in i bedömningen - hur vacker är genereringen av energin och hur vackert är resultatet av användningen?

En ideologi som förutsätter ett stort mått av frihet är också förenligt med ett decentraliserat statsskick, där medborgarna ingår i små autonoma enheter i fraktaliserade federationer. Det öppnar för en spelmekanik där olika grupper har olika lösningar och värderingar men förhåller sig till ett övergripande regelverk – lite som en mikro-version av EU och EMU. Vissa grupper kan ha en närmast religiös syn på energiförflyttning, där elektronen blir helig. Andra kan ha ett mer pragmatisk och ingenjörsmässigt förhållningssätt. Precis som i det monetära systemet finns det också brottslingar som försöker kringgå systemet.

Resultatet blir att projektet utforskar en spekulativ framtidsvision på alla plan, från det djupt personliga och spirituella till det mellanstatliga och geopolitiska.

Metoder, processer eller tillvägagångssätt

Under halvåret innan evenemanget bjuder vi in till en serie workshops för både nyfikna och hängivna. Aktiviteterna har olika teman, som lockar olika intressegrupper och målgrupper. Teknik, samhällsplanering, kostym, scenografi, roller, relationer, världsbyggande med mera. Målet är att med deltagarnas input skapa en rik och lagom brokig värld, som har så pass mycket innehåll att den ej går att överblicka för den enskilda deltagaren såväl som arrangören i sin detaljrikedom.

Deltagarna organiseras i grupper baserade på intressen och nyfikenhet. Hur ser de på energi? Vad är deras kompetens? Hur ser deras liv ut? Målet är att alla ska kunna hitta en nivå med lagom mycket rollspel – från att bara vara sig själv till att helt ikläda sig en ny roll.

Deltagare bygger kraftverk, dekoration, infrastruktur, byggnader och underhållning till projektet både med egna medel och med medel som tillförs av projektet. Eftersom inträde inte kostar pengar, utan bara energi, blir det ett incitament för deltagarna att hitta resurseffektiva sätt att bidra med energi. Vissa element skapas av konstnärer och makers tillsammans med konstnärlig ledning, exempelvis centrala lager för energi med visualiserade mätare för hur mycket energi som finns att tillgå i allmännyttan.

Då energiförbrukning och tillgång bestäms av deltagarnas vision och ambition kommer det skapas en webbplattform där deltagarna lägger in element som genererar och förbrukar energi. Plattformen fungerar också som en ansökningsplattform till eventet och hjälper en att beräkna energi och deklarera energitransaktioner. Till detta kommer vi också utveckla ett resursfördelningssystem som är invävt i berättelsen. Systemet kommer synliggöra vilka resurser som finns tillgängliga var, och hur man får tag på dem. Således kommer deltagare att kunna dela på material som de redan har.

Under arrangemanget kommet de olika grupperna ha olika sysslor som planerats under förberedelsetiden eller improviseras utifrån behov på plats. Det skall finnas meningsfulla uppgifter att sköta och alla ska kunna ha en praktisk roll i samhället. Vid sidan av de förutsägbara praktiska göromålen kommer det finnas en myriad av möjligheter till hur man spenderar sin dag. Kanske hoppa in i en annan grupp och hjälp till att bygga en scen, lata sig i ett te-hus, framföra en hyllningssång till litium på någon av scenerna, gå på en konferens, involvera sig i politiken om hur energin ska fördelas eller samla ett demonstrationståg mot det rådande systemet.

Samverkan mellan olika områden

Projektet för samman flera områden: deltagarkulturell festival, levande rollspel, framtidsstudier, maker-rörelsen samt forskning och innovation kring energianvändning.

Estetik och ideologi inspireras av Solarpunk-rörelsen som fortfarande är i sin linda och hittills saknar definierande konsthändelser utanför litteraturen. Författare och entusiaster från solarpunkrörelsen kommer att engageras i projektet i ett tidigt skede.

Ett annat viktigt område för projektet, särskilt under den första fasen, är att engagera forskare i framtidsstudier, science fiction författare och ekonomer. Exempel på samverkansparter som kan komma att engageras är Institutet för Framtidsstudier, Edgeryders Science-Fiction Economics Lab och Stockholm Resilience Centre. Målet är att introducera intressanta modeller för hur energi kan fungera som utgångspunkt för en ekonomi. Vilka är samhällets juridiska regler och principer som avgör hur avtal kan slutas mellan grupper? Hur regleras det ekonomiska systemet?

Deltagarkulturen, i form av kombinerad festival och levande rollspel, är central i processen. För att genomföra den delen engageras nätverken för Europas "burner"-event, inspirerade av eventet Burning Man, samt personer och grupper inom lajvrörelsen.

För att bygga kraftverk, energilagring, innovativa energieffektiva maskiner och annan teknik involveras makers och prototypmakare. Verkstadsplatser för produktion och deltagare tillgodoses t.ex av Blivande, ett centrum för deltagarkultur i Stockholm

Webbplattformar utvecklas och driftas av nätverket Participio som utvecklar digitala verktyg för deltagarkultur.

Till sist rekryteras entusiastiska deltagare från olika angränsande kulturer – miljöaktivister från Extinction Rebellion, dansentusiaster från Open Air kulturen, rollspelare från lajvrörelsen, tekniker från maker-rörelsen.


Har ni kontaktat kulturbryggan och berättat om idéen?

Kulturbryggans svar:

De är positiva och tycker vi ska köra på en ansökan!

Budget

Expenses

Löner (projektledning)225 000 SEK
Löner (produktion)225 000 SEK
Produktionskostnader (material)300 000 SEK
Lokaler (verkstadsaccess på Blivande)90 000 SEK
Produktionskostnader (IT)75 000 SEK
Produktionskostnader (markhyra)100 000 SEK
Transporter25 000 SEK

Total funding goal: 1 040 000 SEK


4 comments

T
tobi
6 months ago

Maybe we could fork off a crypto currency for this event. It could be mined on smartphones and would be based on energy as well. Just another aspect to run an energy based society

M
mariadd9
6 months ago

Sounds very interesting. I would like to add that failure of payment and collapse of the system would also be a success for the project. If it turns out that most people struggle to generate the energy needed for their "tickets" and other stuff "legally" that also will provide interesting insight and awareness. Energy is so ubiquitous in our everyday life and it's "origin" in most cases just the plug. So generating awareness on how much "work" or value energy is, or how bad we are at understanding it even so we use electricity all the time. I would also be very interested in being involved in developing and realising some of the electricity generation machines as well as the different "display" systems for the energy "market". What I find extremely fascinating is our lack of intuitive understanding for the "value" of energy, it's origin and form. It would be very interesting for me to see how to build some "intuition pumps" for this. I also want to refer to this project by the Helen Hamlyn Centre: https://www.drawingenergy.com/ "Drawing energy" where they had people draw their picture on energy, I have the booklet somewhere, searching for it now. Would be nice to see how different such pictures would look in this speculative energy economy. Luca is also quite intrigued and already thinking about how to incorporate this into a "Mega Game" (Massive Roleplay and Strategy Game).

M
mariadd9
6 months ago

We could have economic bubbles with supposed perpetuum mobile ;)

H
hugi9ff
6 months ago

Possible collaboration: https://pedalpowergenerator.com/

H
O